یاد بود 4شهید گرانقدر روستای هفت سویی

یاد بود 4شهید گرانقدر روستای هفت سویی

یاد بود 4شهید گرانقدر روستای هفت سویی

یادبود 4شهید گرانقدر روستای هفت سویی

1399/11/21

مراسم آبرومحله ، افتخار کوچه ها یادبود 4 شهید گرانقدر در محل گلزار شهدا روستای هفت سویی باحضورائمه جمعه ومسئولین شهرستان باخرز

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی