تجلیل و دیدار جانباز محترم جناب آقای الله یار خادمی

تجلیل و دیدار جانباز محترم جناب آقای الله یار خادمی

1400/02/09

تجلیل و دیدار جانباز محترم جناب آقای الله یار خادمی مقدم به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی