شرکت در آزمون همسفر با سلحشوران خاکی

97
نمایشگاه

مهلت آزمون به پایان رسیده و صرفا جهت افزایش اطلاعات عمومی می توانید در آزمون شرکت کنید

97

آزمون همسفر با سلحشوران خاکی

آزمون مجازی هفته دفاع مقدس ، تشکیل شده از مفاهیم و اطلاعاتی که در تصاویر نمایشگاه موجود است
در جهت بهتر بودن نمره قبل از شرکت در مسابقه از نمایشگاه مجازی تصویری بازدید فرمایید.

در هنگام وارد کردن شماره ها در فرم ثبت نام آزمون صفحه کلید خود را انگلیسی کنید

اطلاعات خود را به صورت کامل وارد کنید تا در قرعه کشی شرکت داده شوید

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید