شرکت در آزمون همکلاسی آسمانی

97
photo_2021-10-29_12-34-35

مهلت آزمون به پایان رسیده و صرفا جهت افزایش اطلاعات عمومی می توانید در آزمون شرکت کنید

97

آزمون همکلاسی آسمانی

آزمون مجازی همکلاسی آسمانی ، مسابقه ویژه هفته بسیج دانش آموزی با محوریت آشنایی با شخصیت و اندیشه های شهدای معلم ودانش آموز شهرستان باخرز

آزمون شامل ۲۰سوال تستی می باشد
مدت پاسخگویی فقط ۲۰دقیقه
امکان تکرار آزمون ندارد
وقبل از ورود به آزمون مشخصات خواسته شده کامل ودقیق ثبت شود تا سیستم خطایی ندهد

در هنگام وارد کردن شماره ها در فرم ثبت نام آزمون صفحه کلید خود را انگلیسی کنید

توجه کنید چنانچه اطلاعات فوق را به صورت صحیح وارد نکنید در حالت بارگذاری خواهید ماند

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید