شرکت در مسابقه رفیق آسمانی

97

مهلت آزمون به پایان رسیده و صرفا جهت افزایش اطلاعات عمومی می توانید در آزمون شرکت کنید.

97

بـرای دانلـود فایـل کـتاب وارد لینـک زیـر شـوید

مسابقه سراسری رفیق آسمانی

سیـری در زندگینامه های شهـدای باخـرزی

به همـراه کارتهای هدیه نقدی ۲۰۰هزارتومانی

آزمون شامل ۲۰سوال تستی می باشد

مدت پاسخگویی فقط 4۰دقیقه

امکان شرکت در آزمون تا 2 بار

زمان اعلام نتایج و قرعه کشی بین شرکت کنندگانی که بالاترین نمرات را کسب نموده اند
روز جمعه۲۳ اردیبهشت ماه در نماز جمعه شهر باخرز

وقبل از ورود به آزمون مشخصات خواسته شده کامل ودقیق ثبت شود تا سیستم خطایی ندهد

در هنگام وارد کردن شماره ها در فرم ثبت نام آزمون صفحه کلید خود را انگلیسی کنید

*توجه کنید چنانچه اطلاعات فوق را به صورت صحیح وارد نکنید در حالت بارگذاری خواهید ماند*

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید