جانباز شجاع نیازی

97

نام پدر: نیاز

درصد جانبازی: 50%

مذهب: شیعه

یگان اعزامی: ناجا

نوع مجروحیت: سانحه

آدرس: روستای استجرود

گاهی اوقات ممکنه برای شماها پیش اومده باشد که از دوستان ، اقوام ، بزرگ تر ها داستان ، مطلب ، خاطره یا شعری در مورد این جانباز شنیده باشید. ما درگاهی را برایتان ایجاد کردیم که شما می توانید در هر ساعت خاطره خود را با اسم خودتون در سایت ما به ثبت برسانید و این افتخار را بدین تا بقیه اقشار مردم آن را مطالعه کنند. حتی یک جمله کوتاه!

فرم ارسال مطلب

 

Verification