پندهای حکیمانه شهدا منطبق بر گفتار پیامبر اکرم”ص”

پندهای حکیمانه شهدا منطبق بر گفتار پیامبر اکرمص

1400/04/25

بررسی آثار به جامانده از شهدا بخصوص وصیت نامه آنها گویای این پیام است که شهدا وصیّت نامه های خودشان را بر مبنای تخیّلات تنظیم نمی کردند بلکه ساعتها وقت وانرژی می گذاشتند که پندهای حکیمانه خود را منطبق بر گفته مان معرفتی حضرت رسول نبی اکرم اسلام (ص) ودیگر معصومین (ع) به جامعه منتقل کنند.
دراین نوشتار با بررسی آثار بجا مانده از معلمین شهید ودانش آموزان شهید اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی یکصد پند آموزنده گزینش شده که جهت بهره برداری خودم ومخاطب عزیز وگرامی در طبق اخلاص گذاشته وتقدیم حضور میدارم به امید آنکه ما هم بتوانیم رفتار وکردار وسیره زندگی خودمان را مثل شهدا با صالحین خدا گره بزنیم ومشمول هدایت های حق تعالی گردیم
یکصد پند آموزنده از شهدا منطبق بر سیره پیامبر اکرم اسلام (ص)
۱-مردم سعی کنید با همدیگر در یگ سطح زندگی کنید تا مهر ومحبت در بین شما بر قرار شود.
۲- مردم فقط از خدا بترسید، نکند ترس از دشمن شما را وادار کند که دست از جهاد وراه حق بردارید.
۳- مردم بدانید در هنگام مرگ هیچ اندوخته دنیوی را نمی توانید با خود ببرید پس سعی کنید آزادانه بمیرید وآن مردن شهادت است.
۴-مردم بدانید والاترین رزق برای انسان روزی حلال است اگر میخواهید فرزند صالح داشته باشید به آنها روزی حلال بخورانید.
۵- کسبه محترم وبازاریان اگر میخواهید خدا از شما راضی باشد کم فروشی نکنید وارزاق مردم را احتکار نسازید.
۶-مردم آنچه را خدا به شما عنایت کرده در جوانی انفاق کنید اگر پا به سن بگذارید حرص وآرزو ولع به سراغتان خواهد آمد وتوفیق انفاق در شما ضعیف خواهد شد.
۷- مردم دعا کنید خداوند علما وحکام را به صراط بر گرداند که آنها اگر در مسیر صراط نباشند امت ومردم گمراه خواهند شد.
۸-مردم دلهای خودتان را پاک کنید بدترین بیماری برای انسان بیماری دل است
۹-مردم بدانید همه ما در قبال امنیّت جامعه مسئول هستیم پس بیاییم نگهبان همدیگر باشیم
۱۰-به معلّمین محترم سفارس می کنم بهترین راه برای جذب دانش آموز به کلاس حُسن خلق است سعی کنید با دانش آموزان خود مهربان باشید.
۱۱-معلمین عزیز در کنار درس های معمولی خود سعی کنید به شاگردان خودتان حکمت بیاموزید چون خداوند فطرت آنهارا اینگونه آفریده است
۱۲-معلمین گرامی بدانید فکر جوان مثل پری است که هردقیقه وهر ساعتی به سمتی کشیده می شود وبادهای وسوسه نمی گذارد دل وفکر دانش آموز شما آرامش داشته باشد نگذارید آنها گرفتار گِرد باد شوند.
۱۳-مردم سعی کنید باهم به گونه ای سخن بگویید که در کنار همدیگر در آسایش باشید.
۱۴- پدران ومادران ومعلمین محترم وروحانیون مساجد سعی کنید همه را به کار خیر ونیک دعوت کنید که پاداش آن ماندگار است.
۱۵-مادر عزیزم بهشت زیر پای توست ممنون هستم که مرا اینگونه تربیت کردی که بتوانم به اسلام خدمت کنم.
۱۶-پدرم ومادرم وخواهرم وبرادرم وهمسرم سعی کنید فرزندانم را به گونه ای تربیت کنید که همواره دنبال کار نیک باشند.
۱۷-مردم بدانید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز کار ترین شماست در کار خوب کوتاهی نکنید.
۱۸-مردم عزیز ایران در مسائل سیاسی وگفته مانهای خودتان پیرامون اسلام وانقلاب وجنگ ودیگر مسائل باهمدیگر لجاجت نکنید چون اطلاعات شما محدود است بعد پشیمان می شوید.
۱۹- پدرم ومادرم از همدیگر بخاطر من خشمگین نشوید من این راه را خودم آزادانه انتخاب کردم نکند به خاطر من از هم رنجیده خاطر شوید.
۲۰-پدرم ومادرم وتمام اقوام وخویشان وهمسرم وفرزندانم مرا ببخشید واگر لغزشی داشته ام مرا حلال کنید واز مردم بخواهید لغزشهای احتمالی من را ببخشند ورضایت دهند.
۲۱- فرزندانم خدارا ستایش کنید که خدا بخشنده است واشتباهات انسان را می بخشد.
۲۲-همسرم فرزندانم را به گونه ای تربیت کن که در عملشان ودینشان وعبادتشان متملّق نباشند.
۲۳-برادران عزیزم وخواهر محترم بهتر از جانم تا میتوانید با هواهای نفسانی خود مقابله کنید، بدانید اگر بر هوای نفس خودتان غالب شوید شما از دلاورترین افراد هستید.
۲۴-پدرم ومادرم مرا ببخشید وبه همسرم کمک کنید وقتی فرزندم به دنیا آمد اورا به گونه ای تربیت کند که همیشه مراغب رفتار خودش باشد وعیب های خودش را اصلاح کند.
۲۵-برادران عزیزم وخواهران خوبم وای دوستان گرامی ام تا میتوانید از دروغ پرهیز کنید تا دلتان آرامش داشته باشد ونسبت به همدیگر بد بین نشوید.
۲۶-مردم تا میتوانید با قرآن انس بگیرید وفرزندان خود را وادار کنید که از قرآن دست بر ندارند.
۲۷-مردم بدانید کلید راز موفقیّت در مقابل دشمنان حفظ وحدت ویکپارچگی در کشوراست بر محوریّت ولایت فقیه است.
۲۸-برادران وخواهرانم واعضای خانواده به گونه ای در کنار همدیگر باشید که علقه شما نسبت به همدیگر پرپایه دین باشد که چون عضوی از شما گرفتار مشکلات شد باقی اعضا به تب وتاب بیفتند

سایر مقالات