شهدا جسم شان را به تیر دشمن دادن روحشان را به امام امت

شهدا جسم شان را به تیر دشمن دادن روحشان را به امام امت

1400/02/14

انسانی که نیّتش را خدایی می کند وگامهایش را برای رضای خدا برمیدارد، خداوند هم اندیشه اورا حس می کند ودست وعنایت خودش را به سوی او می گشاید واورا با همت قلبی انسانها به پیروزی میرساند.کاری می کند که انسان ها جسم خودشان را درمقابل تیر وخنجر وشمشیر دشمن قرار دهند تادرد جسم شان موجب شود که روحشان به آرامش برسد. این منطق رزمندگان دفاع مقدس بود.
این خود شیفتگی رزمندگان به امام خمینی”ره” از نفوذ کلام امام بود که محبوبیّت اورا در قلوب ملّت ایران قرار داد وتوده مردم را همراه خود ساخت که به راهش وآرمانش جان فدایی کنند وقطعاً یکی از بزرگترین امتیازات وعوامل حتمی وقطعی موفقیّت وپیروزی امام در انقلاب وجنگ تحمیلی این بود.این تآثیر شگرف وغیر باور کردنی را در هیچ انقلابی نسبت به رهبر انقلاب نمی توان مشاهده کرد، که یگ رهبر درسطح امام طراح ایده انقلابی شود که هم جایگاه مرجعیّت دینی را برای مردم داشته باشد وهم مدیر ومجری انقلاب قرار گیرد وهم بر قلوب امتش حکومت کند ومنزلت خویش را به جایی برساند که خیلی راحت وآزادانه امتش سینه وجسم خودش را درمقابل تیر دشمن قرار دهد تا روحش رضایت رهبرش را کسب نماید. که تاریخ قضاوت نکند رهبری انقلاب اسلامی ایران به اصطلاح غربیها ( انقلاب، فرزندان خودش را می خورد) اتفاقی که در انقلاب کبیر فرانسه افتاد ویا در انقلاب روسیه پیش آمد.بااین مقایسه است که با افتخار باید گفت که امام خمینی “ره” تنها نمونه ای است در بین رهبران انقلابی جهان که رهبری آن سبب شد که زمینه ای بوجود آید برای ایجاد انگیزه جان دادن جوانان واقشار امت که به سرعت به سوی بسیج مردمی هجوم آورند وخود را درصف جان دادن به راه آرمان های رهبرشان عظمت بیا فرینند وحتی پس از رحلت امام شان هم بر آرمان او باقی بمانند ویک نیروی عظیم مکتبی شکست نا پذیر را سازماندهی کنند، عظمت این اندیشه جان دادن به راه رهبر صالح باز تابی را در منطقه وجهان آفریده وپدید آورده که برای آن صف آرایی های فرا مرزی صورت گرفته وزنجیره ای از انسان های مجاهد جان فدا خلق کرده که هیچ موجی نمی تواند باورهای آنان را ضعیف سازد.
این شور وشعور جان دادن وخطر پذیرفتن از دستاورد های بزرگ خون شهیدان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی وجبهه مقاومت است که پشت هر دشمنی را به لرزه می اندازد ولو اینکه در مقابل دوربین های شبکه اطلاع رسانی دشمنان به منظور ایجاد رعب ووحشت سر اورا با شمشیر وخنجر ببرند ویا جسم آن را به صورت زنده بسوزانند واورا مثله کنند ویا با موشک میلیاردی اورا هدف قرار دهند؛ به راستی که این فرهنگ واین اعتقاد واین باور پذیری تعادل روانی دشمن را به هم ریخته است وانقلابی به پا کرده که دشمن را متحیّر به اندیشه های شهدا ساخته وبرای ضعیف سازی آن دست به هر اقدام شتابزده می زنند ؛ اما به هیچ عنوان نتوانسته اند به سرّ وپیچیدگی آن برسند. مخاطب عزیز شاهد است که نبردهای دوران دفاع مقدس خلبان به اسارت گرفته شده ایرانی را بعد شکنجه های فراوان جسمش را به ماشین بستند اینقدر اورا روی زمین کشیدند که دستش از تنش جدا شد امّا کوچکترین اهانت وجسارتی به امامش نکرد، مخاطب عزیز آگاه است که پاسداران ما را در کردستان کومله ودمکرات ومنافقین زنده مثله کردن وجسد نیمه جان اورا در آتش سوزاندن امّا به آرمان هایش پشت نکرد، مخاطب عزیز می داند که در عراق وسوریه وافغانستان ودر سرزمین های اشغالی ودر یمن وبحرین ومیانمار ونیجریه مجاهدین معتقد به سیره ومرام شهیدان مارا به شنیع ترین و زننده ترین شکل ممکن دارند شکنجه ومجازات می کنند وسر آنها را از بدنشان جدا می کنند امّا آنها با افتخار نام امام ومقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی ایران را بر زبان می آورند.علت واساس این جان فدایی وسپردن جسم به مقابل تیر دشمن وبه زبان آوردن کلمه رضایت حق وتقدیم کردن جان به راه دین ورهبر برای آرامش روح است که تمام شهیدان با این نیّت روان وروحشان را نثار امام امت کردند. چون امام تمام رنج ها وزخم ها وتبعید ها وخطر ها وتهدید ها برای اسلام به جان خریدند تا سربازانش روح خود را تسلیم اونمایند ولو اینکه دشمن جسم شان را لخته لخته کند.درطول دفاع مقدس در تمام لحظاتی که در کنار شهدا بودیم ولحظات تیر خوردن آنها را نظاره گر شدیم ونحوه به شهادت رسیدن شان شاهد بودیم در اوج درد ورنج جان دادن ندیدیم که زبان شهید به شکوه وناله نا سپاسی از انقلاب وامام انقلاب باز شود وکلمه ای غیر اخلاقی گفته شود همه آنها در ضعف مفرط جان دادن رجز خواندن وشعر حماسی خواندن جانمان فدای امام وبا این رجز خودشان را به آرامش رساندند.روحشان همراه امام شان شاد باشد.

نویسنده : موسی الرضا عبداللهی دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به یاد معلم شهید استاد علامه مر تضی مطهری که جسمش را به گروه فرقان سپرد وروحش را تقدیم آرمانش وعقیده اش وامامش کرد.

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی