در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان باخرز انجام شد:
تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم، شهید جعفر جعفری

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی