افتتاح المان شهید سالار زاده

المان شهید سالارزاده

افتتاح المان شهید سالار زاده

1399/11/13

افتتاح المان شهید سالار زاده وغبارروبی وعطرافشانی مزارشهید بزرگوار باحضورائمه جمعه ومسئولین شهرستان باخرز

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی