تجلیل از آقای علی توحیدی

تجلیل از آقای علی توحیدی

تجلیل از آقای علی توحیدی

1399/12/22

بمناسبت سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تجلیل از آقای علی توحیدی از پیشکسوتان این نهاد مقدس که‌سالها‌درپست‌معاونت‌فرهنگی وسالهای اواخر‌خدمت‌رابعنوان‌ریاست بنیادشهید شهرستان رشتخوار
خدمتگزار خانواده‌های معظم شهدا وایثارگران‌بود‌وپس از بازنشستگی درحال‌حاضر دردفتر‌نشر‌ارزشهای‌دفاع‌مقدس مشغول‌فعالیتند

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی