دیداراز خانواده شهیدامامدادی

دیداراز خانواده شهیدامامدادی

دیداراز خانواده شهیدامامدادی

1399/11/16

دیداراز خانواده شهیدامامدادی روستای کردیان به مناسبت روزمادر باحضورمسئولین شهرستان باخرز

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی