دیدار با جانباز سرافراز علی اصغر سروری

دیدار با جانباز سرافراز علی اصغر سروری

دیدار با جانباز سرافراز علی اصغر سروری

1399/12/27

دیدار صمیمی امام جمعه محترم و جمعی از مدیران اجرایی شهرستان با جانباز سرافراز علی اصغر سروری

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی