تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

1399/12/23

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید توسط فرماندهی مقاومت بسیج سپاه به مناسبت ۲۲ اسفند سالروز بزرگداشت شهدا

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی