غبارروبی گلزاری شهدای شهر باخرز

غبارروبی گلزاری شهدای شهر باخرز

غبارروبی گلزاری شهدای شهر باخرز

1399/12/28

غبارروبی گلزاری شهدای شهر باخرز با حضور امام جمعه محترم ، فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و اعضای شورای اداری شهرستان

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی