مراسم‌‌افتتاح‌دفترنمایندگی حفظ آثار‌ونشر‌ارزش‌ها

مراسم‌‌افتتاح‌دفترنمایندگی حفظ‌اثار‌ونشر‌ارزش‌ها

مراسم‌‌افتتاح‌دفترنمایندگی حفظ‌ آثار‌ونشر‌ارزش‌ها

1399/12/25

مراسم‌‌افتتاح‌دفترنمایندگی حفظ‌ آثار‌ونشر‌ارزش‌های ‌دفاع‌ مقدس‌شهرستان‌باخرز‌باحضور سردار یوسف علیزاده مدیرکل‌حفظ اثارونشر‌ارزش‌های‌دفاع مقدس خراسان رضوی ، ‌امام‌جمعه‌محترم‌‌ ، امام‌جمعه‌محترم‌اهل‌سنت،  فرمانداری محترم‌‌ ، فرمانده ‌محترم‌ سپاه ، ‌بخشدارمخترم‌‌مرکزی وجمعی‌ازمسولین‌شهرستان

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی