تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید

1399/12/23

تجلیل از پرسنل بنیاد شهید توسط ریاست محترم کمیته امداد به مناسبت ۲۲ اسفند سالروز بزرگداشت شهدا

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی