دیدار با خانواده شهید کامران دبیری

در هشتمین روز از دهه مبارکه فجر انجام شد
دیدار با خانواده شهید کامران دبیری با حضور فرماندهی محترم نیروی انتظامی به اتفاق همکاران، و بنیاد شهید

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی