تجلیل از ایثارگران و رزمندگان

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان

1399/11/13

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان محله مسجد ابوالفضلی باحضورائمه جمعه ومسئولین شهرستان باخرز

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی