دستاورد شناسی

دستاورد شناسی

1400/02/09

یکی از ابعاد افول هر انقلابی در حیات بشری که توسط مردم صورت می گیرد ومردم در صدد برمی آیند که وضع ناهنجاریها را به هنجار تبدیل کنند. این است که پس از پیروزی انقلابشان در اثر غفلت دستاوردهای انقلابشان را فراموش می کنند ویا نسبت به آن دستاوردها بی تفاوت و استحاله می گردند ودر اثر این غفلت شرایط را به گذشته ویا بدتر از گذشته تبدیل می کنند.انقلاب جمهوری اسلامی هم خارج از این قاعده وآسیب نیست، لذا برای اینکه انقلاب دچار این غفلت نشود لازم است دستاوردهای انقلاب بصورت مداوم به مردم یاد آوری شود تا قدر دان داشته های خود باشند واجازه ندهند آن دستاوردها خسران وآسیب ببیند ونسلهای نوظهور که شرایط قبل انقلاب را درک نکرده اند زحمات انقلابیون را در اثر عدم آگاهی نسوزانند.بنابراین دراین نوشتار بر آنیم که مروری داشته باشیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی تا یاد آوری شود ناهنجاریهای گذشته وقدر دان هنجارهای پس از انقلاب باشیم ونگذاریم ناهنجاری جدیدی به ناهنجاریهای قبلی اضافه شود وشکل وشمایل آنها تغییر کند وافراد جامعه را در اثر این خوی مدرنیته گرایی به همان سمت بکشاند.
دستاوردهای عمده واساسی انقلاب اسلامی عبارت بودند از:
۱- حاکمیّت مطلق دین در جامعه واثبات عدم جدایی دین در سیاست، امروز خیلی ها از سر جهالت ونادانی وتحجّر ومقدس مآبی به دنبال این هستند که این دستاورد بزرگ را به حالت قبلی بر گردانند ویا در یک تفکر مدرنیته دین را درحوزه سیاست مدرنیته کنند وخاصیّت آن را ازبین ببرند وبه مردم القا بکنند که دین توانایی مدیریّت جامعه را ندارد ونمی تواند بر امور کار گزاری حکومت کند لذا دنبال جایگزین سازی دولت اسلامی بجای نظام جمهوری اسلامی هستند درحالیکه که شعار انقلاب وامام انقلاب جمهوری اسلامی بود نه یک حرف کم ونه یک حرف بیشتر.امروز خیلی ها به دنبال این هستند که نقش مرجعیّت دینی وروحانیون را در رهبری نظام کاهش دهند وآنرا چالشی کنند وهدایت انقلاب را به دست تکنو کراتها بسپارند تا اتفاق مشروطیّت تکرار شود.
۲-دستاورد دوم انقلاب ایجاد وحدت بین مذاهب واحیای آن بود.دشمنان مکتب رسالت وامامت تمام توان خودشان را بکار گرفته اند که شکاف بین مذاهب بیافرینند ونقش مذاهب را در حکومت کم رنگ کنند درحالیکه هدف انقلاب این بود که دین واسلام ومذهب را از انزوا خارج کند وآن را احیا کند.تمام جنگهای نیابتی منطقه بدین منظور است که برادر کشی راه انداخته اند وکشورهای مسلمان را ناامن کرده اند.
۳-دستاورد خیلی بزرگ دیگر انقلاب این است که دماغ استعمار واستکبار را به زمین مالید وابهت پوشالی آن را ازبین برد وآن را درسطح جهان تحقیر کرد وروز به روز این عظمت دارد گستر ده تر می شود وفرهنگ انقلاب اسلامی در جهان افزایش می یابد وزمینه های صدور همه جانبه انقلاب فراهم می شود والگوی جهادی انقلاب درجهان قوّت می گیرد وجان تازه به مبارزین حق طلب دنیا می دهد این دستاورد کوچکی نیست که اقتدار نظام سلطه دوقطبی شکسته می شود. وایران اسلامی قدرت می یابد.
۴-برچیده شدن قانون کاپیتو لاسیون وخارج شدن ایران اسلامی از ذلّت پذیری نظام غربی به سر کردگی آمریکا در منطقه وروکردن چهره واقعی آنها در کل جهان وکشورهای همراه آمریکا وبیدار سازی ملّتهای مسلمان برای انتخاب راه مبارزه وجرآت بخشیدن به آنها برای ایستادگی
۵-جهانی سازی مبارزه با صهیونیسم ورژیم غاصب اشغالگر قدس ودمیدن روح معنوی مبارزه به مبارزان جهانی که قصد نبرد با اسرائیل را دارند
۶- استحکام بخشی به اقتدار داخلی در تمام حوزه های سیاسی واجتماعی وفرهنگی واقتصادی وامنیّتی ونظامی واستقلال بخشی به این دستاوردهای بزرگ ورهانیدن کشور از وابستگی به غرب وشرق وکشورهای سلطه گر واقتدار بخشیدن به امنیّت داخلی با توان داخلی
۷-تدوین قانون اساسی منطبق بر قانون اسلام وشریعت ومردم، بسیار قوی ومترقی قابل ارائه به کشورهای علاقه مند به نظام اسلامی وحکومت جمهوری با محوریّت مردم ودخیل سازی مردم در حلّ مشکلات کشور در سطح کلان وبرگزاری انتخاباتهای متعدد برای این مشارکت.
۸-اقتدار بخشی به قوه های اساسی کشور بخصوص مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر قانون وتشکیل شورای نگهبان به منظور اسلامی سازی قوانین واستقلال قوه قضاییه وجلو گیری از اعمال نفوذ کارگزاران حکومتی در امور قضایی.
۹-حاکمیّت یافتن دین وفقاهت درشئون مختلف عرصه های اجتماعی وفرهنگی وسیاسی واحیای جایگاه ولایت فقیه در ساختار حکومت وبر قراری ارتباط بین حوزه ودانشگاه وتطبیق سازی معارف آموزشی منطبق بر دستورات ونیازهای اخلاقی ومعرفتی دین
۱۰-تقویّت روحیه خودباوری واستقلال رهنگی وتغییر ناهنجاریهای فرهنگی واجتماعی قبل انقلاب به ارزشهای دینی وملی در ابعاد مختلف زندگی وزدودن پلشتی های قبل انقلاب درجامعه.
۱۱-شکوفایی تحوّلات روحی وروانی ومعنوی وفرهنگی واحساس مسئولیت در جوانان کشور وعامه مردم بخصوص در قشر جوانان وزنان وگرایش آنان به سمت معنویّت وایثار وشهادت طلبی وسازندگی واقدامات جهادی وتوسعه فرهنگ نماز واعتکاف ومراسمات مذهبی وهیئت های مذهبی وفعال سازی نقش مساجد در رفع مشکلات منطقه ای جامعه
۱۲- احیا وگسترش فرهنگ قرآن آموزی وآشنایی با معرف قرآن واحیای فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر در جامعه وگسترش مدارس علمیّه
۱۳-تشکیل بنیادهای عام المنفعه به منظور خدمت رسانی بهتر به محرومین وخانواده ایثار گران
۱۴- برچیده شدن مراکز گسترش فحشای آشکار درسطح جامعه مثل (کاباره ها، مشروب فروشی ها، مراکز توزیع مواد مخدّر) وآ وازهای مبتذل وموسیقی های حرام وزیر زمینی کردن آنها وکاهش شدید عادت به این موسیقی های حرام ومبتذل وبر چیدن قمار خانه ها واردوهای مختلط دختر وپسر در کنار دریاها وفاحشه خانه ها
۱۵- تحوّل اساسی در محتواهای آموزشی وهدفمند سازی آن محتوا ها وجمع کردن بساط مجلات وروزنامه های ترویج کننده فحشا ومنکرات در سطح جامعه وتحوّل در برنامه های رادیو وتلوزیون وشبکه های سمعی وبصری وتولید فیلمهای وسریالهای تلوزیونی وسینمایی واحیای سآن ومنزلت اجتماعی ومعنوی زنان ودختران در این حوزه ها
۱۶-تغییر وتحول در نظام تربیتی مدارس ودانشگاه ها ومهد کودکها.هر چند متآسفانه دراین حوزه دوباره آسیب وارد جامعه شده وبعضی تصمیمات نگرانی هایی را بوجود آورد وخصوصی سازی ها سبب شده که پایه های تربیتی مسیر دیگری را برود واز دستاورد انقلاب فاصله بگیرد.
۱۷-ارتقای رتبه علمی کشور در سطح جهانی وکسب رتبه های عالی در المپیادهای علمی دربین کشورها وتوسعه مراکز آموزشی وکاهش عالی سطح بیسوادی در کشور وافزایش متحیّر کننده تعداد دانشجویان در رشته های مختلف واستقلال کشور در بعضی حوزه ها مثل پزشکی ومهندسی ونظامی وکشاورزی وپالایشگاهی وصنعت برق
۱۸- حرکت وفنداسیون ریزی واستحکام سازی پایه هایاقتصاد مبتنی بر قوانین اسلامی در ساختار بانکی که در آغاز راه هستیم وبا عدالت اقتصادی فاصله داریم وباید مقاومت وهمراهی صورت بگیرد که این دستاورد انقلاب زودتر به نتیجه برسد و قشر محروم جامعه از محرومیّت رهایی یابند.
۱۹- تشدید راه های مبارزه با فساد مالی واقتصادی که متاسفانه سطح آن در حال گسترش است وفسادهای شبکه ای دولتی دارد پایه های نظام را آسیب می رساند ودر این بخش دستاورد مهمی در سالهای اخیر عاید کشور نشده وهمان دستاورد اولیه هم ضعیف شده که این خطر بزرگی است وجزو دغدغه های رهبری نظام است
۲۰-رونق تولید وخود کفایی در خیلی از حوزه ها که نسبت به قبل انقلاب رشد چشم گیری داشته ایم وبه گفته رهبر فرزانه انقلاب باید موانع تولید برداشته شود تا این دستاورد انقلاب هم درتمام حوزه ها به ثمر بنشیند ومردم از نعمت آن برخوردار شوند، باید قدر پیشرفتهای انقلاب را در حوزه های مختلف مثل مخابرات، راه سازی، سد سازی وآب، شبکه برق وصنعت برق، علوم پزشکی، پتروشیمی، بهداشت ودرمان، آبادانی روستاها، کشاورزی، رسیدگی به محرومین ونهایتاً استقال نظامی وامنیّت کشور را بدانیم تا دچار غفلت نشویم وبه دستاوردهای انقلاب وخون شهدایی که دراین راه ریخته شده پشت کنیم ودوباره خودمان را مستعمره استکبار کنیم.یاد آوری این نعمت ها خالی از لطف نیست.

نویسنده : موسی الرضا عبداللهی 

سایـر مقـالات