نقش روشنفکران مدعی در دفاع مقدس

اخبار عمومی

نقش روشنفکران مدّعی در دفاع مقدس

1399/12/15

قبل از اینکه بخواهیم وارد نقش روشنفکران مدّعی در دفاع مقدس شویم،لازم می دانم مقدمه ای بر نقش روشنفکران مدّعی ومصطلح در مبارزات انقلاب اسلامی شویم تا بهتر بتوانیم جایگاه آنان را در دفاع مقدس تبین کنیم.
درباره نقش روشنفکران دردوره مبارزات انقلاب اسلامی میتوان این حقیقت را با کمال تآسف بیان کرد، هرچند بیان این نکته بسیار تلخ و درد مند است اما واقعیّتی است که نمی شود از آن چشم پوشید وآن این است که بگوییم که در دوران مبارزات عمیق واصیل وهدفمند وهمگانی با امت اسلامی روشنفکران حرفه ای ومدّعی نقش کمی داشتند، روشنفکرانی که با عناوین(هنرمندان،قلم زنان،شاعران،نقاشان،آهنگ سازان، بازیگران،تحصیل کردگان خارج نشین،)معرف بودند،اینها آن نقشی را که باید در کنار دیگر مبارزان می داشتند،دقیقاً نداشتند،حجم فعالیّتشان نسبت به انتظاری که از آنان می رفت بسیار کم وناچیز بود،در حالیکه این طبقه همواره در مقابل مردم مسئولند وباید ملتزم به تکلیفی بر دوشان است باید متعهّد باشند،عمل نکردند،چون آنها هم از همین طبقه عادی جامعه بودن اما با استفاده از منابع ملی ومردمی ورانتی که در اختیارشان بوده به این منزلت رسیده وباید دین خود را به ملّتشان ادا کنند که نکردند وخود را از ملّت جدا ساختند خود را برتر از دیگران محسوب دانستند وهمواره به این انتظار نشستن چون ما از طبقه بر خوردار جامعه هستیم نباید وارد معرکه خطر شویم واین دیگران هستند که باید امنیّت مارا تآمین کنند،این ادعا شاید جنبه عمومی نداشته باشد وهمه را در بر نگیرد،ولی غالباً در دوران مبارزه انقلاب این قشر درد مردم را کمتر احساس کردند وکمتر در میان مردم ظاهر شدند وکمتردرد ودغدغه مردم را سنجیدن وبرای علاج آن دردها چاره اندیشی مصلحانه داشتند وکمتر به این نقش حساس ومهّم خود آنچنان که باید وانتظار می رفت نداشتند،قلمشان برای مردم کار نکرد،کلامشان در جهت تقویّت وقدرت مردم وهویّتهای مردم کار نکرد،این ضعف کاری آنها حتی اعتراض شادروان جلال آل احمد را هم در آورد وبه قلم آنان اعتراض کرد وگفت اگر بازوی خودتان را به بیگانه می فروشید حدّ اقل مرد باشید قلم خودتان را نفروشید،اگر میخواهید با بازوان خود توطئه کنید اما با قلم خود توطئه نکنید، واقعیّتهایی که در دوران مبارزات انقلاب برای آن میتوانیم نمونه های فراوانی را برشماریم،بازی کردن با ذهن مردم،با مغز مردم،با اندیشه مردم،با احساسات مردم،این ها واقعیّتهایی بود که نمونه های آن را در نوشتارها،در جراید،در رسانه های خبری فراوان داریم،رفتار بعضی از روشنفکران به مانند تیغی بود که هرروز جان مردم را می درید،طبقه پر مدّعا،پرداعیه که در آخرین لحظات پیروزی انقلاب هم دست از سر مردم بر نداشتند،نه تنها دست بر نداشتند بلکه انرژی خود را برای توطئه بر علیه مردم بکار گرفتند ودر جهت به تحریف کشاندن حماسه مبارزات مردم در انقلاب،شعر سرودند،نمایشنامه نوشتند،فیلم ساختند، قصه نوشتند،رمان عاشقانه مخرّب خلق کردند، احساسات مردم را جریحه دار ساختند، وخود را درصف روشنفکران بی مسئولیت، غیر التزام وغیر متعهّد جا زدند وکاری کردند که با اشارات آنها جوانان مردم در کف خیابان ها به چوبه دار آویخته شدند وبه شهادت رسیدند،ترویج تفکرات التقاطی ایدئولوژی کاذب آنان سبب شد که قشری از جوانان این مملکت در صف معاندین اسلام وانقلاب قرار گرفتند وبه سوی مردم مسلمان وولایت مدار وخواهان اسلام ناب محمدی اسلحه گشودند ومردم را به شهادت رساندن ودر ادامه آن با شروع جنگ تحمیلی بر علیه نظام در صف دشمنان این انقلاب قرار گرفتند وبه خدمت صدام ودول غربی در آمدند وبا فریب تعدادی از جوانان این کشور را در جمع سربازان بعثی وگروه های محارب ومنافقین در آوردند که به سوی ملّت خود وارد جنگ نظامی شوند وبیشترین خیانت را به ملّت وبیشترین خدمت را به صدام بکنند،این قشر از روشنفکران وابسته به اندیشه بیگانه وبرتر بین در ابتدای شروع جنگ تحمیلی با قرار گرفتن در محوریّت هدایت جنگ آنچنان صدماتی را بر کشور وارد ساختند که صدمات آن هنوز هم ادامه دارد وامروز هم همین قشر روشنفکر غیر متعهد با نیش قلم خود خون شهیدان ومیراث خون بهای آنان ودستاوردهای انقلاب ودفاع مقدس را نشانه گرفته واز این طریق دارند به دستگاه جبّار وظالم واستکبار جهانی خدمت می کنند،وقدرت مردم را که مرهون دستاوردهای دفاع مقدس است به چالش می کشانند،امروز وظیفه ذاتی روشنفکران متعهد جامعه است که فرصت ندهند که روشنفکران وابسته به فرهنگ غربی وبیگانه، خدمات فرهیختگان پرورش یافته در دامان انقلاب ودوران دفاع مقدس را به یغما ببرند ومصادره بکنند به نفع دشمن،امروزطبقه روشنفکر برخواسته از متن انقلاب،وابستگان به شهدا وآرمانهای دفاع مقدس تکلیف بزرگی بر دوششان گذاشته شده،آنها پاره تن این کشور هستند،جگر گوشه امامین انقلاب وشهدا هستند نباید اجازه بدهند.

که روشنفکران غیر متعهد ثمره خون شهیدانشان را با قلم وشعر وداستان وقصه وفیلم ودیگر آثار هنری وادبیاتی با یگسری سلیقه های غیر اصولی ضعیف کنند،امروز جامعه نیاز مند این است که روشنفکران انقلابی اجازه ندهند،صهیونیسم وامپریالیسم جهانی از طریق روشنفکران وابسته اندیشه های مخرّب خودش را از طریق قلم آنان،شعر آنان،نوشته های آنان،نقاشی آنان،آثار هنری آنان بر مروم تحمیل کند همه باید سعی کنیم که آرمانهای انقلاب ودفاع مقدس را از آن خودسازیم ونگذاریم دشمن مارا تحقیر کند امروز دشمن شناسی در این حوزه واز دریچه روشنفکران وابسته به تفکر بیگانه برای حفظ دستاوردهای انقلاب وجنگ یگ ارزش وتکلیف ماندگار وحتمی است که نباید هیچگاه فراموش شود،امروز روشن سازی نقش روشنفکران غیر متعهد وآسیبهایی که آنان با آثار هنری وادبی خود به انقلاب وارزشهای دفاع مقدس وارد می کنند برای مردم یگ وظیفه انقلابی وحجّت شرعی است،امروز روشنفکران انقلابی باید در خط مردم باشند،با مردم باشند،قلم وتوان فکر شان باید مردم را لمس کند،مردم را ارشاد کنند توطئه ابر قدرتها را برای مردم تشریح کنند هنر خود را در خدمت مردم بگیرند تا به آرمانهای امامین انقلاب،شهدا ومردم ودستاوردهای انقلاب ودفاع مقدس اهانت نشود.

موسی الرضا عبداللهی،۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۹