غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا

غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای شهر باخرز در سومین روز از دهه مبارک فجر

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی