دیدارباخانواده شهدا وجانبازان
دیدارباخانواده شهدا وجانبازان

دیدارباخانواده شهدا وجانبازان انجام شد
در دومین روز از دهه مبارکه فجر با حضور دکتر حسن نژاد فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی