یادواره شهداروستای سیه لاخ

یادواره شهداروستای سیه لاخ

یادواره شهدا روستای سیه لاخ

1399/11/19

یادواره شهداروستای سیه لاخ تقدیراز خانواده های معظم شهدا باحضور مسئولین محترم شهرستان باخرز

سایر اخبار

برگزاری جلسه تبادل
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از پرسنل بنیاد شهید
تجلیل از آقای علی توحیدی